MATERIAL PENTRU TABĂRĂ

Ioan Botezătorul – glasul din pustiu“ și „Uită-te la Isus – Tabără de supraviețuire“ formează împreună materialul pentru Tabăra de supraviețuire. Ioan este cel care a îndreptat privirile oamenilor spre Isus – Mielul lui Dumnezeu.

Materialul costă doar 95 lei și conține resursele de mai jos.

Ioan Botezătorul (imagini)

Pentru fiecare lecție setul de lecții oferă 5-7 imagini. Sunt 5 lecții. Se poate achiziționa în format tipărit, dar le oferim gratuit și în Power Point. Le poți descărca de mai jos.

Tabăra de Supraviețuire (pachet)

Pachetul este în format A3 și conține adevărurile centrale, versetele și cântările de la cele 5 lecții. El este în set în format tipărit, dar vi-l oferim și în format Power Point împreună cu alte resurse pe care le puteți folosi în timpul taberei. Fișierul îl poți descărca mai jos.

Caiet părtășie copii

Acesta conține întrebări din lecții (câte două pagini pentru fiecare lecție), îndrumări pentru supraviețuirea în natură (cum se fac noduri, unde se amplasează un adăpost, cum să oferi primul ajutor în caz de rănire etc.) și câteva pagini cu meditații pentru timpul de părtășie. Se oferă tipărit, câte 5 caiete în pachetul comandat. Pe site există posibilitatea de a comanda și separat, la 2 lei bucata, pentru cei ce doresc mai multe. De asemenea, poate fi descărcat în format pdf.

Resurse digitale

Acest caiet conține afiș pentru promovarea taberei, invitații, ecusoane pentru 8 echipe, foi de lucru, idei de scenete, sugestii de decor pentru clasă, punctaj, îndrumări pentru timpul de părtășie etc. Acest material îl oferim doar în formă digitală. Îl poți descărca mai jos.

Ioan Botezătorul (text lecții)

Acest caiet are 88 de pagini și conține textul pentru fiecare cele 5 lecții biblice despre viața lui Ioan Botezătorul:

   • Lecția 1: Nașterea lui Ioan Botezătorul

   • Lecția 2: Ioan Botezătorul își primește numele

   • Lecția 3: Ioan Botezătorul pregătește calea

   • Lecția 4: Ioan Botezătorul Îl prezintă pe Mielul lui
    Dumnezeu

   • Lecția 5: Moartea lui Ioan Botezătorul

Se oferă doar tipărit, odată cu achiziționarea pachetului.

Ghid pentru lideri

Acest caiet are 32 de pagini, și conține sugestii pentru programul de tabără, idei de jocuri, idei de lucru manual etc.

Se oferă doar tipărit, odată cu achiziționarea pachetului. 

Site-urile pe care le poți găsi utile lucrării în care ești implicat: